Fri Feb 13, 2009 11:40pm GMT

Satellite crash poses new political risk