World | Fri Aug 31, 2012 6:23pm BST

Egypt says Syria's "oppressive regime" must go