Markets | Fri Nov 16, 2012 7:03am GMT

UK Stocks-Factors to watch on Friday, Nov. 6