Markets | Fri Nov 23, 2012 7:22am GMT

UK Stocks-Factors to watch on Friday Nov 23