Sports | Mon Feb 4, 2008 4:34pm GMT

Tennis-Mirza to boycott Indian tournaments