UK | Fri Nov 11, 2011 12:13pm GMT

Police raid anti-poppy protest group