Business | Thu Aug 11, 2011 4:10pm BST

Sarkozy, Merkel to discuss euro zone on Tuesday