UK | Mon Jan 11, 2010 6:29pm GMT

Ashton gives few EU foreign policy clues