UK | Mon Nov 19, 2012 11:49pm GMT

Euro zone to move on unfreezing Greek aid on Tuesday