World | Sat Jan 5, 2013 3:07pm GMT

Kosovo denies Serb president Orthodox Christmas visit