Life | Thu May 16, 2013 10:32am BST

Singapore's Ser Miang Ng bids for IOC top job