Life | Tue Aug 18, 2009 5:12pm BST

BAFTA to honour Monty Python