Life | Sat Nov 24, 2012 6:04pm GMT

Bayern crush Hanover 5-0, Dortmund up to second