Mon Jan 14, 2013 10:05pm GMT

Harry Winston trades diamond tiara for hardhat