World | Mon Nov 26, 2012 11:42pm GMT

Syrian jets bomb rebel bases near Turkey border