World | Mon Nov 26, 2012 12:48pm GMT

Syrian jets attack rebel base near Turkey border