World | Tue Nov 13, 2012 12:00pm GMT

Residents flee air strikes on Syria border town