World | Fri Nov 9, 2012 8:46am GMT

Turkish air strikes kill 13 Kurdish militants