Homepage | Mon Nov 28, 2011 10:53pm GMT

Obama tells EU to take decisive action on debt