Timeline

Peshmerga reinforce Kobani Fri, Oct 31 2014

Peshmerga fighters head to Kobani to try to help fellow Kurds break the siege.