Edition:
United Kingdom

Mandhana Retail Ventures CFO Hemant Gupta Resigns


Monday, 19 Nov 2018 

Nov 19 (Reuters) - Mandhana Retail Ventures Ltd ::SAYS RESIGNATION OF HEMANT GUPTA FROM POST OF CFO. 

Latest Developments forMandhana Retail Ventures Ltd

Company Quote

34.35
0.5 +1.48%
8:52am GMT